บริการ

รับจ้างผลิตยาสมุนไพรแผนโบราณ รับบรรจุแคปซูล ตอกเม็ดยา เม็ดลูกกลอน บรรจุแผงบริสเตอร์ บรรจุขวด แกลนูล ซอง ชาชง  รับบดสมุนไพร มาตรฐาน  GMP บริการยื่นขอทะเบียนยา 

กระบวนการบดสมุนไพร

กระบวนการบดสมุนไพร

กระบวนการผสมสมุนไพร

กระบวนการผสมสมุนไพร

อบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

อบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

เก็บรักษายาในอุณหภูมิที่เหมาะสม

เก็บรักษายาในอุณหภูมิที่เหมาะสม

กระบวนการบรรจุแคปซูล

กระบวนการบรรจุแคปซูล

กระบวนการแพคเกจ

กระบวนการแพคเกจ

กระบวนการบรรจุใบชา

กระบวนการบรรจุใบชา

ตรวจสอบและติดฉลาก

ตรวจสอบและติดฉลาก

ตรวจสอบคลังสินค้า

ตรวจสอบคลังสินค้า

การผลิต ยาแผนโบราณ และ ยาสามัญประจำบ้าน ในรูปแบบ ยาเม็ด ยาแคปซูล  ลูกกลอน ได้รับการคัดเลือกวัตถุดิบอย่างดีจากแหล่งที่เหมาะสมในการปลูกสมุนไพร ชนิดนั้นๆ เพื่อให้สมุนไพรมีคุณภาพสูงสุด เราจะใช้วัตถุดิบชนิดแห้งทั้งต้น หรือทั้งชิ้น มาคัดเลือกนำสิ่งสกปรกและชิ้นส่วนที่ไม่ได้มาตรฐานออก ก่อนนำมาทำความสะอาด ไล่ความชื้น แล้วค่อยนำมาผ่าน กรรมวิธีผลิต ตามขั้นตอนตามแบบแผนต่อไป

การผลิตจะผนวกนำข้อดีทั้งจากวิธีดั้งเดิมและวิธีที่ทันสมัยมาใช้ร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้บริโภคอย่างสูงสุด